श्रीराम

मंत्र आणि यंत्र – थोडेसे प्रबोधन

मंत्र आणि यंत्र – थोडेसे प्रबोधन

(लेख थोडा मोठा पण उद्बोधक आणि उपयुक्त आहे.)

यंत्र मंत्र आणि तंत्र यांच्या संयुक्त शास्त्राला तंत्रशास्त्र म्हटले जाते. आज आपण तंत्रशास्त्राच्या या विषयांपैकी यंत्रशास्त्र या शाखेबद्दल थोडीशी चर्चा करू.

यंत्र : मंत्रशास्त्राची प्रतीक रूपामध्ये साधना करण्याचे आद्य स्वरूप म्हणजे यंत्रे असं म्हणता येईल. मंत्रशास्त्रामध्ये मंत्रांच्या बरोबरीने यंत्रांचेही महत्त्व आहे. मंत्रांप्रमाणेच यंत्रे सुद्धा स्वयंसिद्ध आणि अविनाशी असतात याचाच अर्थ यंत्रे ही सूक्ष्म शक्तीतून स्वामीत्व सिद्ध करून दाखवणारी साधने असतात. मंत्रांमध्ये गूढ रूपात असलेल्या चैतन्य शक्तींचे यंत्रांच्या सहाय्याने प्रगटीकरण करता येते. प्रत्येक देवतेच्या मंत्राने त्या देवतेची उपासना करण्यासाठी त्या त्या देवतेचे यंत्र संपादन करून त्या यंत्रामध्ये संबंधित देवतेचे आवाहन करून मंत्र जप केला असता तो मंत्र सिद्ध होतो. मंत्र व यंत्र हे विशेष तंत्रभान ठेवून वापरले तर परस्पर पूरक ठरतात.

यंत्र प्रकार : शास्त्राच्या म्हणण्यांनुसार हे प्रत्येक ग्रहाच्या देवतेचे यंत्र हे वेगवेगळ्या आकारांचे असते. उदाहरणार्थ गायत्रीचे यंत्र हे त्रिकोण व अष्टदलात्मक असते. सूर्यदेवतेचे यंत्र द्वादशकोणात्मक असते चंद्राचे षोडशकोणात्मक आणि मंगळाचे त्रिकोणात्मक असते. तसेच बुधाचे अष्टकोणात्मक व गुरुचे षट्कोणात्मक असते. शुक्र यंत्र पंचकोणात्मक आणि शनी यंत्र षट्कोणात्मक असते.

यंत्र धारण करण्यासाठी प्राणप्रतिष्ठा :
प्राणप्रतिष्ठा पूर्वक यंत्र धारण करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. अचल म्हणजे स्थिर स्वरूपाची प्राणप्रतिष्ठा केली असेल तर ते यंत्र एका ठराविक स्थानावरच ठेवावे लागते. चल स्वरूपाची प्राणप्रतिष्ठा केली असेल तर ते यंत्र आवश्यक अशा व्यवस्थेने पावित्र्यपूर्वक स्थानांतरित करता येते आणि अंगधारणेच्या दृष्टीने प्राणप्रतिष्ठा केलेल्या यंत्राला शरीरावरून योग्य प्रकारे विधीपूर्वक काढून ठेवणे किंवा धारण करणे आवश्यक असते.

रेखात्मक वर्णनात्मक अंकात्मक किंवा समन्वयात्मक पद्धतीने बनवल्या गेलेल्या धातूमय, वर्णमय किंवा लिखित यंत्रांमध्ये त्यांच्या देवतांची स्थापना केली जाते. त्यानंतर यथाविधी त्यांचे पूजन व धारण केले जाते. कोणत्याही यंत्राची प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक सर्व समावेशक अशी पूजा करताना प्रत्येक यंत्रासाठी पुढील प्रमाणे अनेक गोष्टींची परिपूर्ण माहिती ठेवावी लागते. त्या यंत्राच्या स्वामी देवतेची दिशा, त्या देवतेचे मंडल, त्या यंत्राचे आकारमान, त्या यंत्रासाठी उपयुक्त भूमी, यंत्र स्वामीचे गोत्र, यंत्र स्वामींची राशी, यंत्र स्वामीचे वाहन, त्याच्या प्रिय समिधा, दान आणि जपसंख्या व त्या यंत्र स्वामीचे प्रभावी रत्न.

मंत्र जप : यंत्र सिद्ध होण्यासाठी संबंधित यंत्रदेवतेच्या मंत्रांचा विशिष्ट संख्येत जप करावा लागतो. या मंत्रांचे ऋषी, त्यांचा छंद, त्यांची देवता, त्यांचे बीज, त्यांची शक्ती आणि ते मंत्र कोणत्या कार्यासाठी उपयोगात आणावयाचे म्हणजेच त्याचा विनियोग हे सर्व माहीत असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मंत्र हा मुळातून निर्दोष असतोच असे नाही. अशा वेळेला त्या मंत्रांचा वापर करण्यापूर्वी मंत्र शोधन करून घ्यावे लागते. मंत्रशोधन करणे याचा अर्थ त्या मंत्रातील दोष काढून टाकण्यासाठी त्यावर दहा प्रकारचे संस्कार करणे. हे सर्व करतांना त्या त्या मंत्रांसाठीची षट्कर्मे, देवता, ऋतू, दिशा, दिवस, आसन, मंडल, मुद्रा, समिधा, जपमाला, लेखणीचे स्वरूप, लेखन स्वरूप वगैरे गोष्टी माहीत असणे आवश्यक आहे. त्या मंत्रांचा विनियोग काम्य कर्मांसाठी असेल तर बाळगावयाची सावधानता माहित हवी. अन्यथा ती कर्मे निष्फळ होतात. योग्य सावधानता नसेल तर विपरीत व त्रासदायकसुद्धा ठरू शकतात. या प्रक्रियेत विविध सात प्रकारचे ऋष्यादि न्यास, सहा प्रकारचे करन्यास, सहा प्रकारचे हृदयादि न्यास माहीत हवेत. तसेच इतरही अनेक प्रकारची माहिती हवी.

मंत्रांचे जसे १) पुराणोक्त २) वैदिक ३) तंत्रोक्त ४) संबंधित देवतांचे गायत्री मंत्र असे प्रकार असतात तसेच यंत्रांचे ही तंत्रोक्त यंत्र, सर्वतोभद्र यंत्र वगैरे प्रकार असतात. रविपासून थेट केतू पर्यंतच्या सर्वतोभद्र यंत्रांच्या रचनेत एक गूढ सूत्र असून त्यांच्या अनाठायी – अवेळी व चुकीच्या वापरामुळे धारणकर्त्याचे नुकसानच होऊ शकते.

वरील सर्व चर्चा यासाठी आहे की, आजकाल मार्केटिंगच्या दृष्टिकोनातून या पवित्र शास्त्राचा उपयोग केला जात आहे. ही गोष्ट समाज हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. अगदी ग्रहांच्या नावाने अगरबत्ती, रंगीबेरंगी कपडे, रंगीबेरंगी लोलक, वगैरे दैनंदिन जीवनातील विविध वस्तू बाजारात उपलब्ध आहेत. आता तर त्यावर कडी म्हणजे रक्षाबंधनासारख्या पवित्र संस्कारयुक्त सणांमध्ये सुद्धा ही बाजारू वृत्ती डोकावत आहे. सर्वतोभद्र यंत्र प्रकारच्या विविध ग्रहांच्या कोरीव ठशांच्या (एन्ग्रेवड्), वाटेल त्या पदार्थ/धातू (बेस मटेरियल) च्या तुकड्यांना मागेपुढे रंगीबेरंगी मण्यांसह धाग्यात गुंफून तयार झालेल्या राख्या विविध चित्ताकर्षक नावांनी विक्रीसाठी बाजारात दाखल होत आहेत. प्रेसमशिनमधून व्यापक प्रमाणात व्यापारी तत्त्वावर तयार केलेल्या या ठोकळेबाज वस्तू त्यांच्या वापरकर्त्यांचे हित साधणे दूरच उलट शास्त्रविहीत गोष्टींची ही अपभ्रंश आवृत्ती धारणकर्त्याचे नुकसानच करतील.

एकेक यंत्र फलदायी होण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या योग्य पूजा आणि सिद्ध विधींची अतीशय सखोल चर्चा अनेक शास्त्रग्रंथांमध्ये त्या क्षेत्रातील दिग्गज शास्त्री – पंडितांनी केली आहे. अनेकानेक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ मानवाच्या कल्याणासाठी हजर आहेत. मात्र,आजच्या घडीला सामान्य माणूस त्याच्या भोवती विणल्या गेलेल्या असंख्य अडचणी व समस्यांच्या जाळ्यात अडकला आहे. कुठूनतरी आपल्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तो आशेने शोध घेत असतो आणि नेमका अशा भ्रामक वृत्तींचा शिकार होतो. कारण…

ज्योतिष शास्त्राचे व संबंधित इतर शास्त्रांचे ज्ञान नसतांनाही स्वतःला मोठे अभ्यासक म्हणून समाजात मिरवून घेऊन समाजाचे/सामान्य जीवांचे अहित करणाऱ्या अशा लोकांना नक्षत्रसूचक म्हणावे असे बृहत् संहितेत म्हटलं आहे. तिथींची उत्पत्ती, ग्रहांच्या स्पष्ट साधनांचे ज्ञान नसतांनाही केवळ इतरांच्या भ्रष्ट अनुकरणाने व्यवहार करणाऱ्यास नक्षत्रसूचक म्हणावे असे मुहूर्त चिंतामणी ग्रंथाच्या पीयूषधारा टीका ग्रंथातही म्हटले आहे. पीयूषधारेतील महर्षी वसिष्ठ ऋषींच्या मतानुसार शास्त्रज्ञान नसतांनाही दांभिकपणाने स्वत:ला शास्त्रज्ञानी म्हणून मिरवून घेणारा हा सर्व उत्तम धार्मिक कार्यांमध्ये निंद्य (वर्ज्य) ठरवला आहे.

प्रत्येकाने आपापल्या विवेक बुद्धीला स्मरून आणि नीरक्षीरन्यायाने सार-असार विचार करून स्वतःसह आपल्या कुटुंबियांना या मोहजालापासून सांभाळणे योग्य होईल. वारंवार वेगवेगळ्या सण-व्रतवैकल्ये-धार्मिक पर्वांमध्ये अशा प्रवृत्ती समाजात वावरताना दिसतात. ग्रंथ हेच गुरु असल्याने फसव्या प्रवृत्ती आणि वस्तूंऐवजी ग्रंथशरण जाणे योग्य वाटते.

 

आपणां सर्वांचा हितचिंतक,
सोमनाथशास्त्री विभांडिक, ठाणे
वास्तु-ज्योतिष शास्त्री
संपर्क – ९४२३९ ६४६७३
🚩🙏🏻🚩🙏🏻🚩

श्रीराम दरबार

भगवान श्रीराम : आदर्श संस्कार आणि सदाचार

भगवान श्रीराम : आदर्श संस्कार आणि सदाचार

श्रीराम दरबार

जीवन सुसंस्कृत, मर्यादा पूर्ण करण्यासाठी शास्त्रांमध्ये विविध संस्कारांचे महत्त्व दिले आहे. भारतीय संस्कृतीतील शास्त्रोक्त संस्कार हे आध्यात्मिक जीवनाचे मजबूत आधार स्तंभ आहेत. साक्षात ब्रह्म्याचे मानसपुत्र असलेले आणि मूर्तिमंत धर्माचरण, ज्ञान, वैराग्य, सहिष्णुता व सदाचाराचे प्रतीक असलेले ब्रह्मर्षि वसिष्ठ हेच ज्यांचे परमगुरू आणि कुलगुरू होते त्या प्रभू श्रीरामांचे जीवनही तसेच संस्कारसंपन्न आणि सदाचारयुक्त होते. संस्कारयुक्त जीवनाने स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्हींमध्ये समतोल साधला जातो.
मानवी जीवनाच्या हितासाठीच केवळ जगणाऱ्या आदिकवी महर्षि वाल्मिकींनी त्रेतायुगातील तत्कालीन परिस्थितीमुळे व्यथित अंत:करणाने देवर्षि नारदांना विचारले की, “ हे प्रभो, गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी आणि दृढव्रती व सदाचारी असा कोण पुरुष या त्रेतायुगात सर्व जीवांचा हितकारक असेल ? ” त्यावर महर्षि नारदांनी सांगितले की, इक्ष्वाकु कुळात जन्माला आलेला, मनाला जिंकलेला, महाबलवान, कान्तिमान, धैर्यवान, बुद्धिमान, नीतिज्ञ व शत्रुसंहारक आणि जितेंद्रिय असा भगवान श्रीराम हाच तो पुरुष आहे.
नारदमुनी पुढे म्हणतात की, पुष्ट, सुडौल, धर्मज्ञ, वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञ आणि सर्वलोकप्रिय असा हा श्रीराम आहे. समुद्राला जसे सर्व नद्या येऊन मिळतात तसेच सर्व सद्गुण आणि साधुवृत्ती अशा या श्रीरामांना येऊन मिळतात. अशा शब्दांत वाल्मिकी महर्षिंच्या व्यथेचे निरसन देवर्षि नारदांनी केले.
गंभीरतेत समुद्राच्या आणि धैर्यामध्ये हिमालयाच्या उत्तुंगतेचे श्रीरामांचे चरित्र आहे. श्रीराम व्यक्ति नाही तर समष्टिच आहे.

न हि तद् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति:।
तद् नवं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥

(वाल्मिकी रामायण २/३७/२९)

म्हणजे जेथे राम नाही ते राज्य राज्यच नाही आणि श्रीरामांचा निवास असेल त्या वनालाही स्वतंत्र राष्ट्राचा महिमा प्राप्त होईल.
अशा या संस्कारभूषित श्रीरामांची गाथा सम्पूर्ण विश्र्व-मानवतेची गाथा आहे. या उदात्त व महन्मङ्गल चरित्राचा स्विकारच सम्पूर्ण राष्ट्र आणि विश्र्वामध्ये शांती, सुरक्षा आणि सौहार्दाचे निर्माण करू शकतो.
अयोध्या नगरीतील राजमहालात मंथरा नांवाच्या दासीने आपल्या कुटील कारस्थान आणि विषाक्त विचारांचे बीज पेरले. कैकेयीच्या ईर्ष्याग्नीच्या ज्वालांनी संपूर्ण राजमहालातील सुखसंवाद आणि सौहार्दाचे वातावरण करपून गेले. महाराज दशरथ निश्चेष्ट होऊन पडले. केवळ पित्याने दिलेल्या वचनांची पूर्तता करणे हेच सुपुत्राचे प्रथम कर्तव्य असते आणि ते पार पाडण्यातच पुत्राच्या जीवनाची इति-कर्तव्यता किंवा सार्थक असते असे अत्यंत विनम्र शब्दात दशरथ राजांना सांगून त्यांचे सांत्वन प्रभू श्रीरामांनी केले. अथर्ववेदांमध्ये यासंबंधी असे म्हटले आहे की,

अनुव्रत: पितु: पुत्रो मात्रा भवतु संमना: ।

म्हणजे पुत्र हा आपल्या पित्याच्या व्रताचे व मातेच्या आज्ञेचे पालन करणारा असावा. ही उक्ती श्रीरामांनी आपल्या आचरणातून सार्थ ठरवली. महाभारत या ग्रंथात म्हटल्याप्रमाणे ज्याची मन:शुद्धी, क्रिया-शुद्धी, कुल-शुद्धी, शरीर-शुद्धी, आणि वाक्-शुद्धी अशा पाच प्रकारच्या शुद्धी झालेल्या असतात, तोच मनुष्य हृदयाने देखील अत्यंत शुद्ध झालेला असतो. हाच प्रत्यय वरील प्रसंगात दिसून येतो.
त्या अती संवेदनशील प्रसंगातही श्रीरामांची संस्कारपूर्ण मर्यादा सखोल जलाशयातल्या कमलपत्राप्रमाणे अबाधित राहीली. राज्यप्राप्तीच्या कल्पनेने हर्षित नाही आणि वनवास भोगाच्या दु:खाने म्लान नाही, असा चित्ताचा समतोल केवळ श्रीरामच साधू शकतात. वनवास भोगालाही आपले सौभाग्य मानून पित्याचे सांत्वन करण्याचे मनोधैर्य दाखवतात. याप्रसंगाचे वर्णन करताना गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरितमानस मध्ये म्हणतात,

धरम धुरीन धरम गति जानी ।
कहेउ मातु सन अति मृदु बानी ॥
पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू ।
जहँ सब भाँतिमोर बड़़ काजू ॥

श्रीरामांचे हे धीरोदात्त उद्गार लक्षात आणून देतात की, सुख-साम्राज्याचा भोग घेण्यापेक्षा त्यागमय जीवन जगण्यासाठीच त्यांच्या सुसंस्कारित मनाची ओढ अधिक होती. केवळ या एका कृतीतून श्रीराम सामान्य स्तरावरून उत्तुंग पातळीवर विराजमान झालेत.
त्यांच्या उज्ज्वल चारित्र्यावर दृष्टीक्षेप टाकला तर किती प्रसंगांतून त्यांची संस्कारसम्पन्नता दिसून येते. एका नावाड्याला गळाभेट देणे, शबरीची उष्टी बोरे खाणे, जटायुच्या रूपातील गिधाड पक्षाची विकल अवस्था पाहून स्वतः रडणे आणि पित्यासमान त्याचे अन्तिम संस्कार करणे, वनवासी - तपस्वी - ॠषि - महर्षि - पशु - पक्षी - वानर इत्यादि अनेक जीव श्रीरामांच्या संस्कार गंगेत न्हाऊन धन्य झालेत.
श्रीराम मानव समाजातील संस्कारांचे मूर्त रूप आहेत. लोकजीवनाशी एकरूप होऊनसुद्धा त्यांचा जीवनस्तर फारच उच्च कोटीचा आहे. या अलौकिक संस्कार सामर्थ्यामुळेच अमर्याद सागरही त्यांच्यापुढे मर्यादित झाला, दगड तरंगायला लागले, किष्किधेचा अवघा वानर समुदाय राममय झाला आणि खर - दूषणांनी त्यांच्या अनुपम सौंदर्यावर आश्र्चर्येचकित होऊन उद्गार काढले, -

हम भरि जन्म सुनहुसब भाई ।
देखी नहिं असि सुंदरताई ॥

(रामचरितमानस ३/१९/४)

आपल्या सर्व भावांप्रति आदर्श बंधूप्रेम, सुग्रीवासोबतची आदर्श मैत्री, बिभीषणाला दिलेले परम आश्रयस्थान, आश्रित वानरांशी केलेला सद् व्यवहार, प्रजेसाठीचा प्रजावत्सल भाव, पूज्य ॠषि-मुनिंबद्दलचा विनम्र भाव हे सर्वच श्रीरामांच्या संस्कारांचे परम पवित्र द्योतक आहेत.
प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर, युद्ध श्रमांनी तूं श्रांत-क्लांत झाला आहेस म्हणून मी तुझ्यावर बाण टाकून तुला यमसदनी धाडले नाही. लंकेत जाऊन विश्रांतीने पूर्ण होऊन ये, मग मी तुझा समाचार घेईन ! असे विशाल हृदयी, शौर्यपूर्ण उदारतेचे उद्गार फक्त श्रीरामच काढू शकतात. (वाल्मिकी रामायण : ६/५९/१४३-१४३)
या अशा उदार हृदयी धीरोदात्त व्यवहाराबद्दल विष्णू पुराणात असे म्हटले आहे की,

सदाचाररत: प्राज्ञो विद्याविनयशिक्षित: ।
पापेऽप्यपाप: परुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि य: ।
मैत्री द्रवान्त:करणस्तस्य मुक्ति: करे स्थिता ॥

म्हणजे बुद्धिमान गृहस्थ सदाचाराच्या पालनानेच संसार बंधनातून मुक्त होतो. विद्या आणि विनयाने परिपूर्ण व्यक्ति त्यांच्या सहवासात येणाऱ्या दुष्ट व पापी लोकांबद्दलही कठोर आणि पापमय व्यवहार करीत नसतात, ते सर्वांशी हितकारक, प्रिय आणि मैत्रीपूर्ण व्यवहारच करतात.
युद्धभूमीवर धारातीर्थी पडलेल्या रावणाच्या अन्त्यसंस्काराला नकार देणाऱ्या बिभीषणाला श्रीरामांनी समजावून सांगितले की, मरणानंतर वैराचा नाश होतो, या नीतिला धरून आता मरणोत्तर रावण जसा तुझा भाऊ आहे तसाच तो इतरांचाही भाऊ आहे, आणि तू त्याचे अंतिम दाह-संस्कार कर.

मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं न: प्रयोजनम्।
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येय यंदा तव ॥

(वाल्मिकी रामायण: ६/१११/१००-१०१)

अशा परम उदार उपदेशपर शब्दांत त्यांनी बिभीषणाला रावणावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी प्रेरीत केले. केवढे हे शत्रूबद्दलही औदार्य ! हीच तर आहे श्रीरामांची संस्कारपूर्ण करूणा आणि क्षमाशील वृत्ती !
भक्त वत्सलता आणि शरणागतांच्या उद्धारासाठी अखंड तत्परता हे श्रीरामांचे अनुपम ऐश्र्वर्ये आहे. म्हणूनच आदिकवि वाल्मिकी म्हणतात की,-
एक तर आम्ही श्रीरामांचे दर्शन घेऊ शकावे किंवा श्रीरामांची दृष्टी आमच्यावर पडावी, यातच मनुष्य जीवनाची खरीखुरी सार्थकता आहे.

यश्र्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति ।
निन्दित: सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥

॥ श्रीराम जय राम जय जय राम ॥

साभार : कल्याण, गीताप्रेस
🚩🙏🏻🚩🙏🏻🚩
सोमनाथशास्त्री विभांडिक, ठाणे
संपर्क – ९४२३९ ६४६७३
चैत्र शु. नवमी, ता. ३०/०३/२०२३


श्रीरामरक्षा स्तोत्राचा मराठी भावानुवाद समजून घेण्यासाठी  -  येथे क्लिक करा.

श्रीराम-सीतामाई

श्री रामरक्षा – मराठी अर्थासहित

श्री रामरक्षा - मराठी अर्थासहित

 

श्रीरामरक्षा स्तोत्र ही अतिशय प्रभावी स्तोत्र आहे. रामरक्षा म्हणजे प्रभू रामचंद्रांचे आपल्या भोवतीचे संरक्षण कवच आहे. असे म्हटले जाते की एक दिवस भगवान शंकरांनी बुधकौशिक ऋषिंना स्वप्नात दर्शन दिले आणि त्यांना रामरक्षा स्तोत्र सांगितले. आणि सकाळी उठल्यानंतर त्यांनी हे स्त्रोत्र लिहिले. बुधकौशिक ऋषिंनी अनुष्टुप छंदात या दैवी स्तोत्राची रचना केली आहे.
अश्विन महिन्यातील देवी नवरात्राप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा ते चैत्र शुद्ध नवमी (म्हणजेच राम नवमी) पर्यन्त हे ९ दिवस चैत्र नवरात्र किंवा प्रभू श्रीरामांचे नवरात्र म्हणून मानले जातात आणि साजरे केले जातात. या चैत्र नवरात्र तसेच श्री रामनवमीच्या निमित्ताने श्री रामरक्षा खऱ्या अर्थाने समजून घेऊया. त्यासाठीच ही श्री रामरक्षा मराठी अर्थासहित.
मूळ रामरक्षा श्लोक आणि त्यांचा लगोलग मराठी अर्थ, आणि शब्दार्थ अशी रचना केली आहे.

 

श्रीगणेशाय नमः ।
अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य ।
बुधकौशिकऋषिः । श्रीसीतारामचन्द्रो देवता ।
अनुष्टुप् छन्दः । सीता शक्‍तिः ।
श्रीमत् हनुमान् कीलकम् । श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥

या रामरक्षास्तोत्ररूपी मंत्राचा ऋषि (रचणारा) बुधकौशिक असून छंद (वृत्त) अनुष्टुभ् आहे, सीता आणि श्रीरामचंद्र या देवता आहेत, सीता शक्ती आहे, हनुमान आधारस्तंभ आहे आणि श्रीरामचंद्राच्या प्रेमाने जपासाठी वापरला जावा म्हणून हा स्तोत्ररूप मंत्र निर्माण केला आहे.
१. कीलकम् – आधारस्तंभ,कवच

अथ ध्यानम् ।
ध्यायेदाजानुबाहुम् धृतशरधनुषम् ।
बद्धपद्मासनस्थम् ।
पीतं वासो वसानम् नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् ।
वामाङ्कारूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् ।
नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् ॥
इति ध्यानम् ।

आता ध्यानाची सुरुवात करू या. गुडघ्यापर्यंत लांब हात असलेल्या, हाती धनुष्यबाण धारण केलेल्या, बद्धपद्मासनात बसलेल्या, पिवळ्या रंगाचे वस्त्र परिधान केलेल्या, नुकत्याच उमललेल्या कमळाच्या पाकळीशी स्पर्धा केल्याप्रमाणे सुंदर असे नेत्र असलेल्या, ज्याच्या डाव्या मांडीवर सीता बसलेली आहे, आणि तिच्या सुंदर मुखकमलाकडे ज्याची नजर लागलेली आहे, पाण्याने भरलेल्या मेघाप्रमाणे (श्यामवर्णाची) ज्याची कांती आहे, ज्याचे शरीर निरनिराळ्या अलंकारांच्या शोभेने झळकत आहे, आणि मोठ्या जटांमुळे ज्याचा चेहरा सुशोभीत झालेला आहे, त्या अशा प्रसन्न प्रभू श्रीरामांचे ध्यान करू या.
१. ध्यायेदाजानुबाहुं – ध्यायेत् + आजानुबाहुं - गुडघयापर्यंत लांब हात असणारे,
२. नीरदाभम् – नीरद म्हणजे मेघ - त्याच्यासारखी कांती असणारे श्रीराम,
३. दधतमुरुजटामण्डनं – दधतम् + उरू + जटामंडनं , दधतम् – धारण करणारा, उरू – विस्तृत, मोठ्या, जटामंडनं – जटांनी सुशोभित असलेला

 

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॥१॥

श्रीरघुनाथाचे (श्रीरामचंद्रांचे) चरित्र शंभर कोटी श्लोकाइतके विस्तृत आहे व त्यातील एकेक अक्षर सुद्धा मनुष्याच्या मोठमोठ्या पापांचा नाश करणारे असे आहे. ॥१॥
१. शतकोटिप्रविस्तरम् – शंभर कोटी श्लोकांइतके विस्तृत,
२. पुंसां – पुरुषांची

 

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् ।
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् ॥२॥
सासीतूणधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकम् ।
स्वलीलया जगत्‌त्रातुभाविर्भूतमजं विभुम् ॥३॥

नीलकमलाप्रमाणे ज्याचा श्यामवर्ण आहे व कमळासारखे दीर्घ आणि प्रफुल्ल असे ज्याचे डोळे आहेत, ज्याच्या सन्निध सीता व लक्ष्मण आहे, जटांच्या मुकुटामुळे जो सुशोभित दिसत आहे, ज्याच्या एका हाती खड्ग, पाठीला बाणांचा भाता व दुसऱ्या हाती धनुष्यबाण आहे व जो राक्षसांचा नाश करणारा आहे; खरोखर जन्मरहित व व्यापक असूनही जो परमेश्वर जगाचे रक्षण करण्याकरिता सहज लीलेने श्रीरामरूपाने अवतीर्ण झालेला आहे, अशा प्रभूचे ध्यान करून पातकांचा नाश करणाऱ्या व सर्व कामना पुरविणाऱ्या या रामरक्षास्तोत्राचे सुज्ञ माणसाने पठण करावे. ॥२,३॥
१. नीलोत्पलश्यामं – नील + उत्पल + श्यामं, उत्पल – कमळ,
२. राजीव – कमळ,
३. जानकीलक्ष्मणोपेतं – जानकी + लक्ष्मण + उपेतं, म्हणजे सीता आणि लक्ष्मण ज्याच्या जवळ आहेत असा
४. सासितूणधनुर्बाणपाणिं – स + असि + तूण + धनुर् + बाण + पाणिं, असि = तलवार, तूण = भाता, म्हणजे धनुष्यबाण आणि भात्याबरोबरच तलवारही हाती असणारे,
५. नक्तंचरान्तकम् – नक्तं + चर + अंतकम्, नक्तं – रात्र, नक्तंचर – निशाचर म्हणजे दानव, राक्षस, नक्तंचरांतकं – राक्षसांचा नाश करणारा,
६. जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं – जगत्रातुम् + आविर्भूतम् + अजम्, जगत्रातुम् – जगत् + त्रातुम् , म्हणजे जगाच्या रक्षणासाठी , आविर्भूतम् – स्वतःला प्रकट केले आहे, अजम् म्हणजे जन्मरहित आणि म्हणूनच मृत्युरहित सुद्धा. विभुम्- व्यापून उरणारा. ह्या शेवटच्या दोन ओळींतील विशेषणे श्रीरारामाच्या रुपाने अवतार घेणाऱ्या परमात्म्याला श्रीविष्णूला लागू होतात.

 

रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् ।
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥४॥

रामरक्षा पापांचा नाश करणारी व सर्व इच्छा पूर्ण करणारी असल्याने सूज्ञ लोकांनी तिचे पठण करावे. रघूच्या कुळात उत्पन्न झालेला श्रीराम माझ्या कपाळाचे रक्षण करो. (दुसऱ्या ओळीपासून कवच सुरू होते.) ॥४॥
१. प्राज्ञः – प्रज्ञावान, सूज्ञ पुरुष,
२. पापघ्नीं – पापाचा नाश करणारी (रामरक्षा)
३. सर्वकामदाम् – काम – इच्छा. सर्व इच्छा पूर्ण करणारी (रामरक्षा) असा अर्थ

 

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुती ।
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥५॥

कौसल्याराणीचा पुत्र राम माझ्या दोन्ही डोळ्यांचे रक्षण करो. विश्वामित्र ऋषींचा आवडता शिष्य असा राम माझ्या दोन्ही कानांचे रक्षण करो. (इथे विशेषणाची चपखलता लक्षात घेण्यासारखी आहे. श्रुतींसाठी विश्वामित्राशी संबंधित विशेषणच का, कारण विश्वामित्राने श्रुतींद्वारे म्हणजे कानांद्वारे विद्येचे संस्कार रामावर केले.) (विश्वामित्राच्या) यज्ञाचे रक्षण करणारा राम माझ्या नाकाचे रक्षण करो. बंधू लक्ष्मणावर प्रेम करणारा राम माझ्या मुखाचे रक्षण करो. ॥५॥
१. मखत्राता – मख म्हणजे यज्ञ, त्राता म्हणजे रक्षण करणारा,
२. सौमित्र – सुमित्रेचा मुलगा (म्हणजेच लक्ष्मण)

 

जिव्हां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः ।
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥६॥

सर्व विद्या धारण करणारा राम माझ्या जिभेचे रक्षण करो (जीभ - कारण तिच्या टोकावरच विद्या नर्तन करते असे मानतात). भरताने ज्याला वंदन केले आहे असा राम माझ्या कंठाचे रक्षण करो. दिव्य अशी शस्त्रे ज्याच्यापाशी आहेत असा राम माझ्या दोन्ही खांद्यांचे रक्षण करो (खांद्यांचे कारण - काही अस्त्रे चालवण्यासाठी खांद्यांचा आधार घ्यावा लागतो म्हणून). शिवधनुष्याचा (सीतास्वयंवरप्रसंगी) ज्याने भंग केला आहे असा राम माझ्या दोन्ही बाहूंचे रक्षण करो (ज्या हातांनी शिवधनुष्य भंगले म्हणून हात).॥६॥
१. भग्नेशकार्मुकः – भग्न + ईश + कार्मुक:, ईश – शंकर, कार्मुक – धनुष्य, शिवधनुष्य भंग करणारे (श्रीराम)

 

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् ।
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥७॥

सीतेचा पती राम माझ्या हातांचे रक्षण करो. परशुरामाला जिंकणारा राम माझ्या हृदयाचे रक्षण करो. खर नावाच्या राक्षसाचा नाश करणारा राम माझ्या शरीराच्या मध्य भागाचे रक्षण करो. जांबुवानाला आश्रय देणारा राम माझ्या नाभीचे - बेंबीचे रक्षण करो. ॥७॥
१. जामदग्न्यजित् – जमदग्निपुत्र परशुरामाला जिंकणारे श्रीराम

 

सुग्रीवेशः कटि: पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् ॥८॥

सुग्रीवाचा स्वामी राम माझ्या कमरेचे रक्षण करो. हनुमंताचा प्रभू राम माझ्या दोन्ही जांघांचे रक्षण करो. राक्षसकुलाचा विनाश करणारा रघुकुलश्रेष्ठ राम माझ्या दोन्ही मांड्यांचे रक्षण करो. ॥८॥

 

जानुनी सेतुकृत् पातु जंघे दशमुखान्तकः ।
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥९॥

समुद्रावर सेतू बांधणारा राम माझ्या दोन्ही गुडघ्यांचे रक्षण करो. दशमुखी रावणाचा नाश करणारा राम माझ्या दोन्ही पायांच्या पोटऱ्यांचे रक्षण करो. बिभीषणाला राजलक्ष्मी देणारा राम माझ्या दोन्ही पावलांचे रक्षण करो आणि सर्वांना आनंद देणारा श्रीराम प्रभू माझ्या सर्व शरीराचे रक्षण करो. ॥९॥

 

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥१०॥

(इथे कवच संपून फलश्रुति सुरू होते) फ़लश्रुति - याप्रमाणे रामाच्या सामर्थ्याने युक्त असलेल्या या रामरक्षेचे जो पुण्यवान् मनुष्य पठण करील, तो दीर्घायुषी, सुखी, पुत्रवान्, सर्व कार्यात विजय मिळविणारा आणि विनयसंपन्न असा होईल. ॥१०॥

 

पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥११॥

या रामनामांनी रक्षण केलेल्या मनुष्याकडे पाताळ, भूमी किंवा आकाशात संचार करणारे कपटी लोक नजर वर करून पाहूही शकत नाहीत. ॥११॥
१. पातालभूतलव्योम चारिणश्छद्मचारिणः – याची फोड पातालभूतलव्योमचारिण: + छद्मचारिणः अशी आहे. पातालभूतलव्योमचारिण: – पाताळ, भूमी आणि आकाश या तिन्ही लोकांत संचार करणारे,
२. छद्मचारिणः – कपटी, मायावी खोटे सोंग घेणारे (राक्षस)

 

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥१२॥

राम, रामभद्र किंवा रामचंद्र अशा नावांनी श्रीरामाचे स्मरण करणारा माणूस केव्हाही पापांनी लिप्त होत नाही व त्याला अनेक सुखोपभाग मिळून शेवटी मोक्ष मिळतो. ॥१२॥

 

जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनामाभिरक्षितम् ।
यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥१३॥

सर्व जग जिंकणाऱ्या या रामनामरूपी एका मंत्राने मनुष्याचे सर्व बाजूंनी रक्षण होते. जो हा मंत्र कंठात धारण करतो (पाठ करतो), त्याला सर्व सिद्धी सहज साध्य होतात. ॥१३॥
१. जगज्जैत्रेकमन्त्रेण – जगज्जेत्रा + एकमन्त्रेण जग जिंकणाऱ्या एका मंत्राने,
२. रामनाम्नाभिरक्षितम् – रामनाम्ना + अभिरक्षितम् – रामनामाने सर्व बाजूंनी रक्षण होते

 

वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् ।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमण्ङ्लम् ॥१४॥

इंद्राच्या वज्राचा पिंजरा जसा अत्यंत संरक्षक, तसे हे रामकवच - रामरक्षास्तोत्र असल्यामुळे याला वज्रपंजर असेही म्हणतात. याचे जो स्मरण करतो, त्याची आज्ञा अबाधित, सर्वत्र मानली जाते आणि त्याला सर्व ठिकाणी जय मिळून नेहमी त्याचे कल्याण होते. ॥१४॥
१. अव्याहताज्ञः – म्हणजे त्याची आज्ञा कधीही मोडली जात नाही असा

 

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षांमिमां हरः ।
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥

अशी ही रामरक्षा भगवान् शंकरांनी बुधकौशिक ऋषींना स्वप्नात जशी सांगितली, तशीच ती सकाळी जागे झाल्यावर त्यांनी लिहून ठेविली. ॥१५॥

 

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् ।
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ॥१६॥

रामस्तुति - श्रीराम हा कल्पवृक्षांचा जणू सुंदर बगीचाच आहे. सर्व आपत्ती घालविणारा व त्रैलोक्यात मनोहर असा तो श्रीमान् राम आमचा प्रभू आहे. ॥१६॥
१. आरामः – बाग, वन,
२. विरामः – शेवट करणारा,
३. सकलापदाम् – सकल + आपदाम् – म्हणजे सर्व दु:खसंकटांचा,
४. अभिरामस्त्रिलोकानां – अभिराम: + त्रिलोकानां – तिन्ही लोकांना आवडणारा,
५. स नः प्रभुः – तो आमचा देव आहे

 

तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥

यापुढील (२०व्या श्लोकापर्यंतचे) वर्णन श्रीराम व लक्ष्मण या दोघांचे आहे.
वयाने तरुण, रूपवान्, सुकुमार, अतिशय बलवान्, कमलपत्राप्रमाणे विस्तृत नेत्र असलेले, वल्कले आणि कृष्णाजिन हीच वस्त्रांप्रमाणे परिधान करणारे श्रीराम आणि लक्ष्मण. ॥१७॥
१. पुण्डरीक – कमळ,
२. विशालाक्षौ – (कमळाप्रमाणे) मोठे डोळे असलेला,
३. चीरकृष्णाजिनाम्बरौ – चीर + कृष्णाजिन + अंबरौ, चीर – वल्कले, कृष्णाजिन – काळवीटाचे कातडे, अंबरौ – वस्त्राप्रमाणे धारण करणारे.

 

फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रम्हचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥१८॥

फळे व कंदमुळे भक्षण करून राहणारे, जितेंद्रिय, तपस्वी, ब्रह्मचारी असे हे दशरथाचे दोन पुत्र व एकमेकांचे भाऊ म्हणजे राम व लक्ष्मण. ॥१८॥
१. फलमूलाशिनौ – फल + मूल + अशिनौ, म्हणजे फळे व कंदमुळे भक्षण करून राहणारे,
२. दान्तौ – इंद्रिये दमन करणारे, जितेंद्रिय

 

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् ।
रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥१९॥

सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थान असलेले, सर्व धनुर्धारी योद्ध्यांमध्ये श्रेष्ठ, राक्षसांच्या कुळांचा वध करणारे रघुकुळातले श्रेष्ठ वीर, म्हणजे राम व लक्ष्मण, आमचे संरक्षण करोत.
१. शरण्यौ सर्वसत्वानां – सत्त्व म्हणजे प्राणी. याचा अर्थ सर्व प्राण्यांचे आश्रयस्थान

 

आत्तसज्यधनुषाविषुस्पृशा वक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ ।
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ॥२०॥

बाण लावून सुसज्ज असे धनुष्य धारण केलेले तसेच पुढे जाणाऱ्या बाणांचा कधीही न संपणारा अक्षय भाता जवळ असलेले (श्रीराम व लक्ष्मण) माझ्या रक्षणाकरता मार्गामध्ये नेहमी माझापुढे चालोत. ॥२०॥
१. आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ – आत्तसज्जधनुषौ + ईषुस्पृशावक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ, पैकी आत्तसज्जधनुषौ – आत्त + सज्ज + धनुषौ + ईषुस्पृशौ यातील आत्त- धारण केलेले, ईषुस्पृशौ – ईषु म्हणजे बाण, बाण लावून सज्ज केलेले धनुष्य धारण केलेले (रामलक्ष्मण) असा एकूण अर्थ आणि अक्षयाशुगनिषङ्गसङ्गिनौ – अक्षय + आशुग + निषङ्ग + सङ्गिनौ, यातील अक्षय – म्हणजे कधीही न संपणारा, आशुग – पुढे जाणारा बाण, निषङ्ग – भाता, सङ्गिनौ – जवळ असलेले,
२. रामलक्ष्मणावग्रतः- रामलक्ष्मणौ + अग्रतः , अग्रतः= पुढे

 

संनद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा ।
गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः ॥२१॥

चिलखत घातलेल्या व धनुष्य, बाण व तलवार यांनी निरंतर सज्ज असलेल्या तरूण श्रीरामामुळे आमचे मनोरथ सिद्धीस जावोत आणी लक्ष्मणासह श्रीराम आमचे रक्षण करोत. ॥२१॥
१. संनद्धः – निरंतर सज्ज,
२. कवची – चिलखत घातलेला,

 

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥

दशरथपुत्र श्रीराम शूर आहे, लक्ष्मणासारखा बलवान मनुष्यही ज्याच्या पावलावर पाऊल ठेऊन चालतो असा (महान) आहे. ककुत्स्थ कुळातला हा पूर्ण पुरुष असलेला कौसल्येचा पुत्र रघुकुळात श्रेष्ठ आहे. ॥२२॥
१. काकुत्स्थः – ककुत्स्थ हे श्रीरामांच्या कुळाच्या मूळ पुरुषाचे नाव. त्याच्या कुळात जन्म झाला म्हणून श्रीराम काकुत्स्थ.

 

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः ।
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥२३॥

वेदांतशास्त्राने ज्ञेय, यज्ञांचा स्वामी, पुराणपुरुषोत्तम, जानकीचा प्रिय, वैभव संपन्न, अतुल पराक्रमी असा हा राम आहे. ॥२३॥
१. वेदान्तवेद्यो – वेदांत हे ज्याला जाणून घ्यायचे साधन आहे असा,
२. पुराणपुरुषोत्तमः – सनातन पुरुष,
३. जानकीवल्लभः – सीतेचा पति,
४. श्रीमानप्रमेयपराक्रमः – श्रीमान् + अप्रमेय + पराक्रमः, अप्रमेय – ज्याच्या पराक्रमाची मोजदाद करता येत नाही असा पराक्रमी

 

इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः ।
अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः ॥२४॥

ह्या स्तोत्राचा जप जे माझे भक्त श्रद्धायुक्त मनाने करतील त्यांना अश्वमेध यज्ञापेक्षाही जास्त पुण्य प्राप्त होईल यात शंका नाही. ॥२४॥

 

रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् ।
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर् न ते संसारिणो नरः ॥२५॥

दूर्वादलासारखे सावळ्या वर्णाच्या, कमळासारखे डोळे असलेल्या, पिवळे वस्त्र परिधान केलेल्या (अशा) श्रीरामांचे दिव्य नाव घेऊन जे स्तुति करतात ते पुरुष संसाराच्या/ जन्ममरणाच्या जाळ्यातून मुक्त होतात. ॥२५॥

 

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं ।
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं ।
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् ॥२६॥

लक्ष्मणाचा ज्येष्ठ भ्राता, रघुकुलश्रेष्ठ, सीतेचा सुंदर पती, ककुत्स्थकुलोत्पन्न, दयासागर, सद्गुणांचा मेरूमणी, ब्राह्मण ज्याला प्रिय आहेत असा, धार्मिक, राजांमध्ये सर्वश्रेष्ठ, सत्यव्रती, दशरथपुत्र, सावळ्या वर्णाचा, शांतमूर्ति, लोकांना आनंद देणारा, रघुकुलाला तिलकाप्रमाणे शोभणारा आणि रावणाचा शत्रू राघव श्रीराम, अशा सर्व गुणांनी युक्त अशा श्रीरामाला मी वंदन करतो. ॥२६॥

 

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥२७॥

राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेधस्, रघुनाथ, नाथ, अशी ज्याची नावे आहेत त्या सीतापतीला माझा नमस्कार असो.॥२७॥

 

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम ।
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम ।
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥२८॥

हे रघुकुलनंदन श्रीरामा, हे भरताच्या ज्येष्ठ बंधू श्रीरामा, हे रणांगणांत कठोरपणा करणाऱ्या श्रीरामा, रामा, तू आमचा रक्षणकर्ता हो, मी तुला शरण आलो आहे. ॥२८॥

 

श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि ।
श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥२९॥

मी श्रीरामचंद्राच्या चरणांचे मनाने स्मरण करतो. मी श्रीरामचंद्राच्या चरणांचे वाणीने स्तवन करतो. मी श्रीरामचंद्राच्या चरणांचे मस्तकाने नमन करतो. मी श्रीरामचंद्राच्या चरणी शरण आलो आहे. ॥२९॥

 

माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः ।
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः ।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं ।
जाने नैव जाने न जाने ॥३०॥

श्रीराम माझी माता आहेत, पिता आहेत, स्वामी आहेत, मित्र आहेत. दयाळू असे श्रीराम माझे सर्वस्व आहेत. दुसऱ्या कोणाला मी जाणत नाही; मुळीच जाणत नाही; अजिबात जाणत नाही. ॥३०॥

 

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा ।
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥३१॥

ज्याच्या उजव्या बाजूला लक्ष्मण आहे आणि डाव्या बाजूला जनकतनया सीतादेवी आहे व ज्याच्या पुढे मारुती उभा आहे, त्या रघुनंदनाला मी वंदन करतो. ॥३१॥

 

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् ।
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥३२॥

लोकांना आनंद देणारा, रणांगणांत धैर्य धरणारा, कमलाप्रमाणे नेत्र असलेला, रघुवंशाचा अधिपती व दयेची मूर्ती असा जो करुणासागर श्रीरामचंद्र त्याला मी शरण आलो आहे. ॥३२॥

 

मनोजवं मारुततुल्यवेगं । जितेद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ।
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं । श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥३३॥

हनुमान स्तुती - मनाप्रमाणे वेगाने गमन करणारा, वाऱ्याप्रमाणे वेगवान, आपली इंद्रिये जिंकून स्वाधीन ठेवणारा जितेंद्रिय, बुद्धिमंतांत श्रेष्ठ आणि वानरसमुदायाचा मुख्य अशा वायुपुत्र श्रीरामदूत हनुमंताला मी शरण आलो आहे. ॥३३॥

 

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् ॥३४॥

वाल्मिकी वंदन - कवितेच्या शाखेवर बसून वाल्मिकीरूपी कोकिळ “राम राम” अशा मधुर अक्षरांचे कूजन करत आहे, त्या वाल्मिकीरूपी कोकिळाला मी वंदन करतो. ॥३४॥

 

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥३५॥

रामवंदन - आपत्तींचा नाश करणारा, सर्व संपत्ती देणारा, व लोकांना आनंद देणारा, असा जो श्रीराम त्याला मी पुनः पुनः वंदन करतो. ॥३५॥

 

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदाम् ।
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् ॥३६॥

राम, राम, अशी रामनामाची गर्जना ही संसाराची बीजे भर्जन करणारी (भाजून टाकणारी), सुखसंपत्तीचे अर्जन (प्राप्ती) करणारी, आणि यमाच्या दूतांचे तर्जन करणारी (दूतांना भीती दाखवणारी) अशी आहे. ॥३६॥

 

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे ।
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् ।
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥३७॥

(या श्लोकात ‘राम’ शब्दाच्या सातही विभक्ति वापरलेल्या आहेत). राजश्रेष्ठ ‘राम’ नेहमी विजय पावतो. त्या रमापती (सीतापती) ‘रामास’ मी भजतो. ‘रामाने’ राक्षसांची सेना मारली, त्या ‘रामाला’ माझा नमस्कार असो. मला ‘रामाहून’ दुसरा कोणी श्रेष्ठ वाटत नाही. मी ‘रामाचा’ दास आहे. माझ्या चित्ताचा लय नेहमी ‘रामाच्या’ ठायी होवो. ‘हे रामा’, माझा तू उद्धार कर! ॥३७॥

 

रामरामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥३८॥

शिव पार्वतीला सांगतात - हे सुवदने, राम, राम, राम, राम, अशा नामोच्चाराने मी मनाला आनंद देणाऱ्या श्रीरामाच्या ठायी रममाण होतो. श्रीरामाचे नाव हे (विष्णूच्या) सहस्रनामाशी बरोबरी करणारे आहे. ॥३८॥

 

इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम् ।
॥ श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु ॥
॥ शुभम् भवतु ॥
याप्रमाणे बुधकौशिक ऋषींनी रचिलेले श्रीरामरक्षास्तोत्र समाप्त झाले.
श्री रामचंद्र, सीता माई यांच्या चरणी अर्पण.
सर्वांचे कल्याण होवो.

 

error: इतकंच आवडलं असेल तर शेअर करा, कॉपी करणे चांगले नाही.
Scroll to Top
Scroll to Top
%d bloggers like this:
Enable Notifications OK No Thanks