नारळी पौर्णिमा, बृहस्पति पूजन – गुरूस्तोत्र

नारळी पौर्णिमा

आज श्रावण महिन्यातील दुसरा गुरुवार असून श्रावण शुद्ध पौर्णिमा म्हणजेच नारळी पौर्णिमा आज रक्षाबंधनाचा सण आहे. आज सकाळी १०:३९ ते उद्या सकाळी ७:०६ पर्यंत सर्व बहिणींनी आपल्या भावांना राखी बांधून आनंदाची देवाणघेवाण करावी. सध्या समाज माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या विष्टी (भद्रा) करणाच्या अशुभत्त्वाचा बाऊ करून दाखवणाऱ्या क्लिप्स सामान्य माणसाला भ्रमात टाकत आहेत. ज्योतिष शास्त्राच्या अत्यंत प्राथमिक गोष्टींचेही मूळीच ज्ञान नसलेले लोकही स्वतःला मोठे शास्त्री - पंडीत समजून आपल्या अर्धवट बुद्धीने समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य घालवण्याचे व स्वतः प्रसिद्धीच्या झोतात राहून श्रेय घेण्यासाठी चुकीचे वागत आहेत.

तिथ्यर्धं करणम् या सूत्रानुसार प्रत्येक तिथीच्या दोन समान भागांपैकी एका भागाला करण म्हणतात.
शुक्ले पूर्वार्धेऽष्टमीपञ्चदश्यो: भद्रैकादश्यांं चतुर्थ्यां परार्धे या न्यायाने प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील अष्टमी आणि पौर्णिमा तिथीच्या पूर्वार्धात विष्टी (भद्रा) करण असतेच. थोडक्यात, पौर्णिमा ही तिथी विष्टी करणानेच सुरू होते. विष्टी करणाविषयी शास्त्र विवेचन फार विस्तृत आहे. येथे आपण थोडी माहिती पाहू.

सुर्वे वत्स या भद्रा सोमे सौम्ये सिते गुरौ । कल्याणी नाम सा प्रोक्ता सर्वकर्माणि साधयेत् ॥
याचा अर्थ सोम, बुध, गुरु किंवा शुक्रवारी देवगणीय नक्षत्र असतांना होणाऱ्या भद्रेला कल्याणी असे म्हणतात आणि या भद्रेमध्ये केलेली सर्व कार्ये सिद्धिस जातात. आज गुरुवार सह श्रवण हे देवगणी नक्षत्र आहे. म्हणून आजची भद्रा ही कल्याणी अर्थात कल्याणकारी आहे.

स्वर्गेऽजौक्षैणकर्केष्वध: स्त्रीयुग्मधनुस्तुले कुंभमीनालिसिंहेषु विष्टिर्मत्येषुखेलति
या सूत्रानुसार आजची भद्रा मकर राशीत असल्याने तिचा निवास स्वर्गात आहे म्हणून ती शुभकारक आहे.

राशीनुसार भद्रा निवास स्वर्गात असेल ती शुभकारक असते. पाताळनिवासी भद्रा ही धनलाभ देणारी असते. मृत्यू लोक (पृथ्वी) निवासी भद्रा ही सर्व कार्यांचा विनाश करणारी असते.

वरील विवेचनावरून आजच्या भद्रायुक्त पौर्णिमेतही आपण नि:शंक मनाने सणाचा आनंद घ्यावा, हेच लक्षात येते.

 

बृहस्पति पूजन
बृहस्पति पूजन

श्रावण महिन्यातील प्रत्येक गुरुवारी बृहस्पति पूजन करावे. त्यानिमित्ताने विश्वसारतंत्र या नावाच्या पुराण ग्रंथातील गुरूस्तोत्र नावाचे हे दुर्मिळ स्तोत्र सर्व भाविक भक्तांच्या मनन आणि पठणासाठी सादर करीत आहे.

🙏 ॥ गुरुस्तोत्रम् ॥ 🙏
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु: गुरुर्देवो महेश्वर: ।
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
अनेकजन्म - संप्राप्तकर्मबंध विदाहिने ।
आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
मन्नाथ:श्रीजगन्नाथो मद्गुरु: श्रीजगद्गुरु: ।
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् ।
द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ॥
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं ।
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥

श्रावणमासस्य बृहस्पतिवासरस्य शुभाशय:
🙏🌹🙏

- सोमनाथशास्त्री विभांडिक, ठाणे.
संपर्क - ९४२३९ ६४६७३
श्रावण शुद्ध पौर्णिमा, ता. ११/०८/२०२२.

आपण आपली प्रतिक्रिया/अभिप्राय येथे नोंदवू शकता.

error: इतकंच आवडलं असेल तर शेअर करा, कॉपी करणे चांगले नाही.
Scroll to Top
Scroll to Top
%d bloggers like this: