श्री ज्ञानोपासना

सर्वाग्रपूज्य श्रीगणेश

“एकमेवाद्वितीयम्” म्हणजे सर्व चराचर सृष्टीत ईश्वरसत्ता म्हणजे ब्रहासत्ता हीच एकमेव परमसत्ता आहे. उपनिषदांनुसार अव्यक्त अशा परब्रह्माचे व्यक्त रूप म्हणजे शब्दब्रह्म होय. अव्यक्त परब्रह्मातून सर्वप्रथम व्यक्त रूपात शब्दब्रह्म साकारले. सर्व चराचराचे अधिकारण व अव्यक्त परबह्याचे सर्वप्रथम व्यक्त रूप म्हणून श्री गणेश देवता “सर्वाग्रपूज्य” ठरते. सर्व ठिकाणी, सर्व कार्यात, सर्व लोकात, सर्व वेळी व सर्व देवादिकांत म्हणूनच श्री गणेशाला अग्रक्रमाने पूजले जाते.

श्री शीलनाथ महाराज

नाथपंथीय साधना आणि साधनेची ओळख

नाथपंथीय साधना आणि साधनेची ओळख….
नाथपंथ हा एक शुध्द साधना मार्ग असून याच जीवनात त्याचा अनुभव येणे हीच त्याची सार्थकता आहे. “परमात्मा कैवल्यस्वरूप आहे” हा नाथपंथाचा तात्विक सिध्दांत आहे.

श्री गुरुदेव दत्त

श्री गुरुचरित्र – अध्याय ०६

अध्याय – ०६ गोकर्ण महिमा – महाबळेश्वर लिंग स्थापना   ॥ श्री गणेशाय नमः॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी । स्वामी तू ज्योति अंधकारासी । प्रकाश केला जी आम्हांसी । गुरुपीठ आद्यंत ॥१॥ त्रैमूर्ति होऊनि आपण । तीर्थे करावी किंकारण । विशेष असे काय गोकर्ण । म्हणोनि गेले तया स्थान ॥२॥ तीर्थे असती अपरंपारी । समस्त सांडूनि …

श्री गुरुचरित्र – अध्याय ०६ Read More »

GeetaJayanti

गीता जयंती – मोक्षदा एकादशी – मोक्षदायिनी एकादशी

गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी किंवा मोक्षदयिनी एकादशी म्हणजे काय?
अठरा श्लोकी गीता काय आहे?
भगवद् गीतेची मराठी आरती.

श्री गुरुदेव दत्त

श्री गुरुचरित्र – अध्याय ०५

अध्याय – ०५ श्री नृसिंह सरस्वती आख्यान श्री दत्तात्रेयांचा श्रीपाद श्रीवल्लभ अवतार कथा ॥ श्री गणेशाय नमः॥ नामधारक भक्तासी । सांगे सिद्ध विस्तारेसी । अवतार झाला मानुषी । भक्तजन तारावया ॥१॥ ऐक भक्ता नामधारका । अंबरीषाकारणे विष्णु देखा । अंगकारिले अवतार ऐका । मानुषी नाना रूप घेतसे ॥२॥ मत्स्य कूर्म वराह देख । नराचा देह …

श्री गुरुचरित्र – अध्याय ०५ Read More »

error: Content is protected !! Contact - shree.dnyanopasana@gmail.com
Scroll to Top